Indkaldelse til og referat af den ordinære generalforsamling den 31. august 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

tirsdag den 27. april 2021 kl. 18.00

tirsdag den 31. august 2021 kl. 18.00

i Borgerhuset

 

Dagsordenen

for årets ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1)    Valg af dirigent og referent

 2)    Bestyrelsens beretning for det forløbne år

          se den længere nede på siden !

 3)    Godkendelse af det reviderede regnskab

 4)    Fastsættelse af kontingent.

 5)    Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

        På valg er: Poul Christensen, Kiss Drengsgaard og  

         Jørn Erik Hansen    

6)     Valg af bestyrelsessuppleant

        På valg er: ”Luffe” Herlufsen

 7)    Valg af revisor

        På valg er: Lis Pedersen

 8)    Indkomne forslag

 9)    Eventuelt

 

                   Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt afleveres til formanden,

                   Poul Christensen, senest tirsdag den 17. august 2021.

                  

                   Søndersø, den  5. juli 2021  (lagt på hjemmesiden denne dato)

 

                Bestyrelsen


    Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen  den  31. august 2021  

Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson kan starte med en direkte afskrift fra sidste års:

  ”En ting er lige så sikkert, som at trumf-es giver stik;  og det er at en sæson  som den afsluttede med covid-19, har vi heldigvis aldrig set magen til.”

Ja, sæsonen blev desværre ganske – ja, helt urimelig kort – vi fik kun kort i hænderne syv (7) spilledage, inden pandemien lukkede alt ned fra den 20. oktober 2020.

Forsamlingsforbuddet betød: Ingen juleafslutning, lang juleferie, forlænget nytårsferie, ingen 29 års fødselsdag, ingen klubmesterskab for hold, en rigtig lang påskeferie, ingen klubmesterskab for par, udsættelse af generalforsamling og igen i år total aflysning af sommerens populære åbne huse.

I al den elendighed skal vi huske, at vi ved starten i september kunne glæde os over et uændret medlemstal på 40 (ti borde). Det var bestemt ikke en selvfølge efter en Corona-afbrudt-sæson, hvor håndsprit, holde afstand, nyse i ærmet og evt. mundbind kunne – sikkert nødtvunget –  åbne op for folks andre interesser.

Søndersø Bridgeklubs hjemmeside er fortsat interessant for mange og har i i perioden januar-juni 2021 haft 16.345 besøg / 600 pr. uge – ja, I læste rigtigt! Klubben har været lukket, så der har ikke været nye resultater at kigge efter.

  Vi skal lige gentage, at klubbens medlemmer kan få besked pr. e-mail,  hver gang tirsdagens resultater og andet nyt bliver lagt på hjemmesiden,  men det kræver selvfølgelig, at I giver jeres e-mail-adresse til  Jørn Erik.

Klubbens 30 års fødselsdag har vi planlagt at fejre lørdag den 22. januar 2022 med et gratis heldagsarrangement for alle klubbens medlemmer. Vi ser frem til en dejlig dag med mange spændende spil samt god mad og drikke.

Vi slutter beretningen med en stor tak til alle for rart samvær og jeres trofaste opbakning omkring klubbens ve og vel.

BESTYRELSEN

🤩   🤩   🤩   Indkaldelse til ordinær generalforsamling

tirsdag den 28. april 2020 kl. 18.00

tirsdag den 15. september 2020 kl. 18.00

i Borgerhuset  

Dagsordenen

for årets ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1)     Valg af dirigent og referent

 2)     Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3)     Godkendelse af det reviderede regnskab

 4)     Fastsættelse af kontingent.

 5)     Valg af to bestyrelsesmedlemmer

         På valg er: Else Christensen og  Kaj Rosell    

6)      Valg af bestyrelsessuppleant

         På valg er: "Luffe" Herlufsen

 7)     Valg af revisor

         På valg er: Lis Pedersen

 8)     Indkomne forslag

 9)     Eventuelt

                   Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt afleveres til formanden,

                   Poul Christensen, senest tirsdag den 14. april 2020.                   

                   Søndersø, den 12. marts 2020

              Bestyrelsen

                                            🙂     🙂     🙂Referat af generalforsamlingen den 15. september 2020 i Borgerhuset

Formanden, Poul Christensen, bød de 36 fremmødte af klubbens 40 medlemmer velkommen til sæsonens generalforsamling.

Som første punkt på dagsordenen valgtes Jørgen Kjeldsen til dirigent. Han takkede for valget og bemærkede, at tidspunktet og dagsordenen for generalforsamlingen var slået op på såvel hjemmesiden som opslagstavlen i rette tid (altså helt tilbage til den 12. marts  –  før Corona-udsættelsen) , så han betragtede – uden modsigelse – mødet som beslutningsdygtigt. Klubbens sekretær Jørn Erik Hansen valgtes til referent.

Formanden, Poul Christensen nævnte, at den trykte beretning fra bestyrelsen om årets gang lå omdelt på bordene sammen med regnskabet for 2019 .

Fra den skriftlige beretning henledte Poul Christensen opmærksomheden på:

Sidste sommers åbne huse var atter en succes med alt optaget alle gange – 576 spillere –  en god blanding af spillere udefra og vore egne medlemmer. Tre rækker, lavt indskud og mange præmier    så møder folk op. Vi udleverede i alt 314 præmier, hvoraf klubbens 34 medlemmer snuppede de 185. Stor tak for jeres flotte opbakning. Vi var klar igen her i 2020, men så kom Covid-19 og satte en stopper for det hele.

Klubbens hjemmeside er fortsat interessant for mange og har mindst 650 besøg om ugen. Inden aftnen er forbi har den rundet 427.000 besøg ja, I læste rigtigt!

Det skal lige gentages, at klubbens medlemmer kan få besked pr. e-mail, hver gang tirsdagens resultater og andet nyt bliver lagt på hjemmesiden, men det kræver selvfølgelig, at I giver jeres e-mail-adresse til Jørn Erik.

Klubben har uændret et godt samarbejde med Borgerhusets bestyrelse. Sidste års ønske om lys på ”stien” ind mod nabohuset er blevet imødekommet. Til gengæld har vi lovet, at medlemmerne holder pilfingrene fra termostaterne, da huset har fjernstyring af varmen.

Klubbens 28 års fødselsdag blev fejret lørdag den 25. januar 2020 med et heldags arrangement med 36 deltagere. Dagen var naturligvis gratis for alle og bød som sædvanlig på en tre retters menu, denne gang fra SuperBrugsen. Klubben bød  på gratis drikkevarer efter eget ønske. Spisepausen var som altid præget af medlemmernes dejlige evne til at lade hyggen komme i højsædet, så tidsskemaet holdt derfor heller ikke denne gang.

Fødselsdagsturneringens blå række vandtes af Hans Kvisthøj & Jørn Erik Hansen, mens Kiss og Peter Drengsgaard satte sig på førstepladsen i rød række.

Dagen sluttede ved 18-tiden, og klubbens kasse var blevet slanket for godt 6.000 kr.  

Nu skal vi jo heller ikke glemme, at vi mødes ved bridgebordet

Holdmesterskabet  I blå række var spændingen forduftet inden sidste runde, og efter fire solide sejre kunne klubmestrene Kirsten og Kaj Rosell med Else og Poul Christensen som holdmakkere se tilbage på en score på 84 p. af 100 mulige. Andenpladsen gik som i sidste sæson til Niels Chr. Hansen & Villy Jensen, i år med Hanne Kragh Madsen og Kurt Dallerup som makkere, de fik 63 p.  

Mesterskabets røde række fik i år en ret så spændende afslutning, da de senere vindere Susi B. Jensen & Inga Sigaard med holdmakkerne Iris og Bent Jakobsen tabte i sidste runde til deres nærmeste konkurrent – de scorede i alt 72 p. Efter dette opgør måtte Grete B. Rasmussen & Finn Møller og makkerne Connie Hansen & Poul Erik Hansen tage til takke med andenpladsen og 68 p.

Klubmesterskabet for par

Foranlediget af Covid-19-smittefaren og den efterfølgende nedlukning af klubben fra marts til august blev parmesterskabet afkortet til fire runder og først afsluttet her i august. Efter at have vundet i første runde tilbage i marts fortsatte vinderne ad den vej og snuppede også førstepladsen i de tre sidste runder. Altså med andre ord – fire aftner = fire førstepladser – så var der  ingen tvivl tilbage om, at denne sæsons suveræne klubmestre skulle være Kirsten og Kaj Rosell med 536 p. I behørig afstand fulgte Lissi Knudsen & Knud-Thomas Larsen på andenpladsen med 467 p., mens Hans Kvisthøj & Jørn Erik Hansen blev nummer tre med 461 p.  

I mesterskabets røde række var kampen om førstepladsen så tæt, at de senere vindere Ebba og Gert Christensen kun havde et enkelt point forspring, inden sidste runde startede, men det var nok til, at de endda med et pænt forspring kunne gentage sejren fra sidste sæson, de scorede 405 p. Andenpladsen gik til Connie Hansen & Poul Erik Hansen med 373 p. skarpt forfulgt af Grete B. Rasmussen & Finn Møller og Jette Hansen & Lis Pedersen, som delte tredjepladsen med 370 p.  

Alle kan jo ikke vinde  – og dog   når vi slutter her i aften, så har alle fået mindst en præmie, godt 200 er udleveret i sæsonens løb. Regnestykket er nemt – ca. fem flasker pr. medlem. Man får noget for sine kontingentpenge i Søndersø !!

Bestyrelsens beretning sluttede med en stor tak til alle for rart samvær og gode oplevelser.  

Der var ingen særlige bemærkninger til beretningen, og dirigenten konkluderede efterfølgende den som tiltrådt enstemmigt.

Årsregnskabet. Kasserer Kiss Drengsgaard gav det omdelte regnskab et par enkelte ord med på vejen og nævnte herunder det af Nordfyns Bank opkrævede foreningsgebyr på 300 kr.

Regnskabet balancerede med 19.317 kr. og udviste et underskud på 2.031 kr., som dækkes af formuen.

På spørgsmålet om de forholdsvis høje udgifter til kontorartikler var svaret, at udgiften til indkøb af nye spillekort også var bogført på den konto.

De åbne huse gav i sommeren 2019 et overskud på 5.286 kr., hvilket fik Hans Theil til at nævne, at den indtægt mistede klubben jo beklageligvis i 2020 på grund af Covid-19-nedlukningen.

Der var ikke yderligere bemærkninger til den forelagte økonomi og efterfølgende betragtede dirigenten uden at blive modsagt det reviderede regnskab som enstemmigt godkendt.  

Fastsættelse af kontingent  Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne et uændret kontingent på 300 kr.(200+100) inklusiv gratis kaffe for den kommende sæson 2020-2021, hvilket dirigenten ligeledes konkluderede som enstemmigt vedtaget, da der ikke var andre forslag.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer Dirigenten efterlyste forslag, og forsamlingen foreslog  Else Christensen og Kaj Rosell, som begge var parat til endnu en toårig periode. Begge genvalgtes med akklamation.              

Til suppleant til bestyrelsen genvalgtes Pauli Herlufsen (Luffe) for et år.

Til revisor genvalgtes Lis Pedersen ligeledes for et år.

Der var  ingen indkomne forslag.

Eventuelt  –  Poul Christensen bad medlemmerne notere, lørdag den 16. januar 2021, i kalenderen, da lokalerne var reserveret den dag til fejring af klubbens 29 års fødselsdag.

Efterfølgende afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Udarbejdet i efteråret 2020 af klubbens sekretær Jørn Erik Hansen 


                                          🙂    🙂    🙂    🙂    🙂                  


       

     


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE