Klubbens historie fra starten i 1992 frem til 25 års jubilæet i 2017

   

                                                                                    

Klubben fyldte 25 år den 27. januar 2017, og det blev fejret med et heldags jubilæums arrangement lørdag den 28. januar. Allerede ved sæsonplanlægningen besluttede bestyrelsen, at jubilæet selvfølgelig skulle fejres på behørig vis.

Af klubbens 44 medlemmer var syv forhindret i at deltage, så tre faste substitutter blev inviteret med, thi så kunne jubilæumsturneringen spilles i to 5-bords-rækker.

Dagen var naturligvis gratis for alle og startede kl. 10.00 med et velkomstglas.

Om middagen kunne deltagerne nyde den store lækre vinterbuffet fra SuperBrugsen med drikkevarer efter eget ønske, klubben bød på hvid- og rødvin samt øl og vand.

                                                                             

Middagspausen var som altid præget af medlemmernes dejlige evne til at lade hyggen være i højsædet, tidsskemaet holdt derfor ikke helt, men det var heller ikke det vigtigste.

Fire af klubbens medlemmer Esther Hansen, Lis Larsen, Inga Jensen og Knud- Thomas Larsen var med, da klubben startede og blev naturligvis hyldet og begavet med en flaske for deres trofasthed.

Ligesom bestyrelsen Poul Christensen, Kaj Rosell, Kiss Drengsgaard, Else Christensen og Jørn Erik Hansen fik overrakt en flaske vin som tak for deres store arbejde med jubilæet.

Herefter blev turneringen færdigspillet, og mens resultatet blev regnet, kunne deltagerne godt forsinket nyde eftermiddagskaffen med den traditionelle Othello-lagkage  -  sponsoreret til lejligheden af Super Brugsen.

 

Førstepladsen i jubilæumsturneringens blå række deltes af Kirsten og Kaj Rosell med Grete B. Rasmussen og Kurt Dallerup mens rød række vandtes af Connie Hansen og         Knud-Thomas Larsen med Esther Hansen og Hans Theil på andenpladsen. Godt gået i rød række af de to 25-års jubilarer!

  

Dagen sluttede ved 18-tiden, og de  godt og vel 7.500 kr., som klubbens kasse var blevet lettet for, var rigtig godt givet ud til stor glæde og fornøjelse for medlemmerne.                                                                              

                                                                           

                                                                                                                     

26. april 2016

På den ordinære generalforsamling i klubben skete noget ganske ekstraordinært, idet klubbens formand gennem de sidste ti år, Aage Glasdam, havde meddelt på forhånd, at han efter 14 år i bestyrelsen ikke ønskede at modtage genvalg. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Kaj Rosell.

I takketalen til den afgående formand gjorde klubbens sekretær, Jørn Erik Hansen, opmærksom på, at det var en meget erfaren mand, som vi sagde farvel til i bestyrelsen. Aage Glasdam havde nemlig prøvet alt lige fra at være suppleant, sekretær, kasserer, næstformand til at slutte som klubformand gennem 10 år.  Som en beskeden tak fra klubben stod Poul Christensen klar med en vingave og Kiss Drengsgaard overrakte en flot buket. Der var selvfølgelig stående applaus fra forsamlingen.

                                                                                                                                


27. februar 2016

Bestyrelsen havde igen inviteret til en gratis og hyggelig bridgedag i vore vante omgivelser i Borgerhuset på Dallundvej 20.

Der var med 40 deltagere inkl. to substitutpar fin tilslutning til arrangementet, som udover en dejlig middagsbuffet fra SuperBrugsen bød på masse af snak og samvær, spændende spil og flere overraskende resultater.

Efter formiddagens kvalifikationsspil blev eftermiddagens A-finale vundet af Mai-Britt og Tormod Christensen foran Kiss og Peter Drengsgaard. I B-finalen landede substitutterne Ebba og Gert Christensen på førstepladsen sammen med Ninna Rasmussen og Viking Hansson.        

Dagen sluttede helt traditionelt som andre særlige dage i klubben med kaffe og Othello-lagkage.                                                                       

12. maj 2015

Danmarks Bridgeforbund havde via en af sine klubkonsulenter igen rettet henvendelse til Søndersø Bridgeklub om klubbens eventuelle interesse i at blive medlem af forbundet.                                                                       Helt enstemmigt stod det hurtigt klart, at bestyrelsen ikke havde ændret opfattelse siden DBf's henvendelse i 2011. Med andre ord er klubben ikke for øjeblikket interesseret i et medlemskab af DBf.


Lørdag den 15. februar 2014:  Bridge    god mad    råhygge                                                                               

Bestyrelsens invitation til denne gratis medlemsdag startede således:

Som tak for jeres væremåde i dagligdagen og jeres opbakning til klubbens åbne huse i sommerpausen inviteres alle klubbens medlemmer til en hyggelig bridgedag i vore vante omgivelser i Borgerhuset.

 

Bestyrelsen kunne glæde sig over en fin tilslutning til arrangementet – 36 deltagere – det blev en dejlig klubdag med mange spændende spil, flere overraskende resultater og en god middagsbuffet fra SuperBrugsen i Søndersø, masse af snak og samvær, altså med andre ord råhygge – ja, bestyrelsen kalder såmænd dagen for god medlemspleje!

 

Ved bridgebordet bød formiddagen på en kvalifikationsturnering, og eftermiddagen på en A-finale (5 borde) med Jørgen Kirstan & Hans Kvisthøj som suveræne vindere foran Kirsten og Kaj Rosell. I B-finalen (4 borde) fik Esther Hansen & Finn Meldhede en overraskende men velfortjent førsteplads foran Lis Larsen & Robert Kværnø.

 

Dagen sluttede som andre særlige dage i klubben med kaffe og Othello-lagkage, inden der blev sagt tak for i dag og kom godt hjem.

 

3. september 2013

Sommerens åbne huse i maj, juni og august var i år med den røde lygte tændt hver eneste aften. De tolv tirsdage har ganske enkelt været et tilløbsstykke med 576 deltagere (1 2 x 48) og ofte med flere par på venteliste. Af klubbens egne 40 medlemmer har 30 deltaget mindst en gang og vundet i alt 135 præmier, mens der har været 61 gæstespillere, som har taget 173 præmier med hjem. Som man kan regne ud, er mange spillere vendt tilbage tirsdag efter tirsdag !

Klubbens topscorere var Grete B. Rasmussen og Kurt Dallerup, som hver tog 11 præmier med hjem.

Den deltagermæssige succes gik – trods klubbens flotte præmiebord – naturligvis hånd i hånd med en pæn økonomisk succes, så klubben har igen kunnet notere sig et pænt overskud.

 

31. august 2012

Klubbens sommer-åbent-huse (13 tirsdage i maj, juni og august) var atter i år en succes med fuldt hus. Hver eneste tirsdag var 48 spillere, fordelt i tre 4-bords grupper, på plads. Som hovedregel havde vi endda måttet afvise indtil flere par og således tidligt hænge den røde lygte ud!

Det samlede deltagerantal sluttede på 624. Af klubbens egne 40 medlemmer havde 31 deltaget mindst en gang, og hele 106 gæstespillere havde været på besøg i Søndersø - mange indtil flere gange !

Til trods for udlevering af ikke mindre end 338 vinpræmier fik klubben et meget flot overskud.

 

22. januar 2012

Klubben fyldte 20 år den 27. januar 2012, og det blev fejret med en gratis fødselsdagskomsammen (søndag den 22.) Bestyrelsen kunne glæde sig over medlemmernes solide opbakning om arrangementet, der startede kl. 10.00.

Det blev en rigtig hyggelig dag med masse af snak og fornøjeligt samvær samt en lækker middagsbuffet.

At ti af de medlemmer, som var med til at starte klubben: Esther Hansen, Gerda Hjæresen, Inga Jensen, Else Kærgaard, Knud-Thomas Larsen, Lis Larsen, Karen Mogensen, Ingeborg Mortensen, Lise Krag Olsen og Anders Rosschou deltog, kastede naturligvis glans over dagen.  

Der blev spillet en lille bridgeturnering både om formiddagen og eftermiddagen. Vinderne af A-finalen blev Kirsten Rosell og klubformanden, Aage Glasdam, meget flot og populært, da parret var sat sammen til dagen efter afbud. På andenpladsen fulgte Karin og Jørgen Kjeldsen.

B-finalen vandtes af Poul Christensen & Knud-Thomas Larsen foran Else Christensen & Gerda Hjæresen.

Efter klubbens traditionelle kaffebord med Othello-lagkage sluttede festdagen ved 16.30-tiden.

Det blev lige sådan en dag, som bestyrelsen havde set frem til og gerne vil se tilbage på!

 

31. august 2011

Klubbens sommer-åbent-huse (14 tirsdage i maj, juni og august) slog sidste års rekordopbakning til trods for en adgangsbegrænsning pr. aften på 48 spillere, fordelt i tre 4-bords grupper. Flere aftener kunne den røde lygte hænges ud med alle pladser optaget !

Det samlede deltagerantal sluttede på 652. Af klubbens egne 40 med-lemmer havde 33 deltaget mindst en gang, og hele 104 gæstespillere havde været på besøg i Søndersø - mange indtil flere gange !

Til trods for udlevering af ikke mindre end 342 vinpræmier fik klubben et meget flot overskud.

 

19. juni 2011

Danmarks Bridgeforbund rettede henvendelse til Søndersø Bridgeklub om at lade sig indmelde i forbundet og tilbød os at lade en klubkonsulent tage til Søndersø for at fortælle  lidt mere uddybende om, hvad det indebar og hvilke administrative fordele det ville give klubbens ledelse.

På et bestyrelsesmøde blev henvendelsen drøftet, og det blev enstemmigt vedtaget, at klubben ikke for øjeblikket var interesseret i et medlemskab af DBf.

 

 

21. december 2010

Klubbens nye initiativ med et "Ind-unde-jul-åbent-hus" blev godt modtaget med 48 tilmeldte spillere (3 x 4 borde), men pga. et skrækkeligt vinterføre måtte to par melde afbud. Der deltog 26 spillere udefra og 18 af klubbens egne medlemmer, og der var som sædvanlig præmier til halvdelen af deltagerne. Et succesrigt nyt tiltag !

 

31. august 2010

Klubbens sommer-åbent-huse har i år været et tilløbsstykke med flot opbakning fra klubbens egne medlemmer. Et samlet deltagerantal på over 500 viser også, at der har været rigtig mange spillere udefra på besøg i Søndersø. Deltagerrekorden blev sat den 17. august med 60 spillere fordelt i tre 5-bordsgrupper; hele salen samt caféen var godt proppet til, da vi havde måttet supplere med medlemmernes private bridgeborde.

Den rekord bliver aldrig slået, da lokalerne var fyldt til bristepunktet  -  så godt og vel!

 

27. august 2010

Æresmedlem og medstifter af Søndersø Bridgeklub, Svend Erik Pedersen, sover stille ind 83 år gammel.

 

27. april 2010

På den ordinære generalforsamling i klubben vedtoges en gennemgribende revision af klubbens vedtægt, således at den nye vedtægt generelt set følger standardvedtægten for områdets øvrige bridgeklubber.

Under valg til bestyrelsen blev der taget afsked med en arbejdskraft af de helt store, nemlig "Luffe" (Pauli Herlufsen), som efter 12 års forbilledlig indsats ikke ønskede at modtage genvalg.

Han modtog under forsamlingens stående applaus en flot vinkurv som en beskeden tak fra klubben.  

 

24. april 2007

Svend Erik Pedersen udnævnes til æresmedlem af Søndersø Bridgeklub.

På klubbens ordinære generalforsamling modtog klubbens medstifter ikke genvalg til bestyrelsen. Som tak for og påskønnelse af det store og uegennyttige arbejde

Svend Erik havde udført siden klubbens første spæde skridt helt tilbage i 1992, udnævntes han under stående applaus til

Æresmedlem af Søndersø Bridgeklub.

 

2. maj 2006

På det konstituerende møde efter generalforsamlingen valgtes Aage Glasdam enstemmigt til klubbens nye formand, mens Poul Christensen nyvalgtes til næstformand og turneringsleder. 

 

21. maj 2002       

Ved det efterfølgende konstituerende møde valgtes Svend Erik Pedersen enstemmigt til klubbens nye formand, mens Aage Glasdam nyvalgtes til næstformand. Bestyrelsen består endvidere af Karen Mogensen, Pauli Herlufsen og den indtrådte suppleant Inga Jensen.

 

3. maj 2002

Initiativtager til Søndersø Bridgeklub og eneste formand hidtil, Magnus Jensen, afgår ved døden efter et langt sygdomsforløb.

 

24. april 2001

På den ordinære generalforsamling i klubben drøftedes muligheden for at udvide klubbens medlemstal til flere end 40 aktive spillere. Den videre drøftelse blev overladt til bestyrelsen, hvis konklusion så senere skulle forelægges medlemmerne til endelig afgørelse.

 

6. august 1997

Bestyrelsen vedtog at købe et bridgeturnerings-ur.

Desuden besluttedes følgende: ”Bestyrelsen forbeholder sig ret til at godkende eventuelle nye medlemmer”.

 

25. april 1995

Stiftende generalforsamling i Søndersø Bridgeklub.

Generalforsamlingen holdtes i klubbens spillelokale i Borgerhuset.

Bridgeklubbens første officielle og demokratisk valgte bestyrelse kom til at bestå af: Magnus Jensen og Birthe Jørgensen (begge valgt for et år) samt Svend Erik Pedersen, Palle Bjørn Jensen og Iris Jakobsen (alle tre valgt for 2 år). Som bestyrelsessuppleant valgtes Kurt Dallerup og til revisor valgtes Hans Jeppesen.

Regnskabsåret fastsattes til kalenderåret.

Ved den efterfølgende konstituering valgtes Magnus Jensen til formand, mens Palle Bjørn Jensen klarer posterne som kasserer og sekretær.

 

28. februar 1995

Medstifter af Søndersø Bridgeklub og ”kassemester” i arbejdsgruppen, Knud Drengsgaard, afgår ved døden.

 

6. september 1994

I kaffepausen afholdtes der spillemøde, hvor det af Poul Andersen udarbejdede forslag til (ny) vedtægt blev vedtaget, ligesom det besluttedes at afholde stiftende generalforsamling i Søndersø Bridgeklub inden udgangen af april 1995.

 

Mandag den 27. januar 1992 - første spilleaften

Efter et meget stort forberedende arbejde af Magnus Jensen startede Søndersø Bridgeklub sine spilleaftener mandag den 27. januar 1992.

 

En foreløbig selvbestaltet ledelse/arbejdsgruppe bestod af:

Gårdejer Magnus Jensen, Holmevej 18, 5471 Søndersø.

Købmand Svend Erik Pedersen, Odensevej 14, Søndersø.

Fhv. skoleinspektør (i Fredericia) Knud Drengsgård,

Nordmarksvænget 3, Søndersø.

 

Som hjælp til etablering af klubben gav Sparekassen Bikuben, Søndersø, et tilskud på 500 kr., og Søndersø Brugs gav gennem ”OK Benzin” de spillekort, der skulle bruges til opstarten.

 

Egon Jakobsen, bridgeunderviser i Bogense, planlagde indkøb af materiale til opstarten, og der blev også givet værdifuld hjælp af Bogense Bridgeklub.

 

Med Egon Jakobsen som turneringsleder startede klubben sin virksomhed med 28 spillere i Søndersø Borgerhus, Dallundvej 20, Søndersø.

 

Da salen i Borgerhuset ved klubstarten var forudbestilt til andre aktiviteter, måtte der i den første tid (februar-marts-april) skiftes spilleaften mellem mandag og onsdag.

 

De skiftende spilledage gjorde det vanskeligt for de indmeldte spillere at følge spilleaftenerne, men det lykkedes hver gang for Magnus Jensen at skaffe substitutter (stedfortrædere ved afbud), så det første halvår blev gennemført med 28 spillere hver aften.

 

* * * * * * * * *

Formænd for Søndersø Bridgeklub
1992 - 2002   Magnus Jensen
2002 - 2006   Svend Erik Pedersen
2006 - 2016   Aage Glasdam

2016 -            Poul Christensen


* * * * * * * * *

           
  

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE