Velkommen i Søndersø Bridgeklub
"Bridgehuset" / Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø
Velkommen til vores hjemmeside30 års jubilæum

 27. januar 2022

 (festligholdes den 29. oktober 2022)


Som der står skrevet i klubbens gamle papirer  begyndte Søndersø Bridgeklub den 27. januar 1992 sin virksomhed med 28 spillere, der spiller en gang om ugen i Søndersø Borgerhus.

På jubilæumsdagen kan vi glæde os over, at to af spillerne fra klubbens medlemsliste i 1992, Knud-Thomas Larsen og Lis Larsen, stadig er aktive ved bridgebordene på Dallundvej. 

Klubbens første ledelse bestod af: Gårdejer Magnus Jensen, købmand Svend Erik Pedersen og fhv. skoleinspektør Knud Drengsgaard. Den nye sæson  2022-23   

     starter 6. september 2022 kl. 18.30


Vi glæder os til gensynet med "de gamle" kendte ansigter, beklageligvis har der været et fald i medlemstallet. 

Det skal dog ikke forhindre bestyrelsen i at sige hjertelig velkommen til starten på den nye sæson, så klubben er vært med wienerbrød til kaffen den første aften.

Og så til noget helt andet:

Kontingentet for den nye sæson blev fastsat til 400 kr. inkl. kaffe.        Kasserer Kiss Drengsgaard opfordrer til i disse nærmest kontantløse tider,    at det økonomiske mellemværende med klubben gerne klares inden den    15. august via klubbens konto i Nordea: Reg. nr. 2370  kontonr. 0721 895 939 (og husk at angive navn), tak.

BestyrelsenIngen ændringer i bestyrelsen                                                                                      

Efter generalforsamlingen den 26. april 2022 har bestyrelsen konstitueret sig og genvalgt Poul Christensen som formand. 

Da der på generalforsamlingen var genvalg af de to afgående bestyrelsesmedlemmer fortsætter alle med deres hidtidige opgaver for klubben.         Vi spiller i Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø  

Vi har spilleaften hver tirsdag aften fra kl. 18.30 til ca. 22.30.
På spilleaftenen er der mulighed for at købe vand og øl til medlemsvenlige priser, mens man selv må medbringe brød og andre lækkerier til kaffepausen. 
Alle bridgeinteresserede er meget velkommen til at komme ind og se, hvad vi laver på en klubaften.

Endvidere står bestyrelsen selvfølgelig til rådighed, hvis I er interesseret i at vide mere - spørg bare!                                                       

Jørn Erik Hansen
udnævnt til æresmedlem


Inden dirigenten kunne afslutte general- forsamlingen den 26. april 2022 blev klubbens medlemmer uden varsel bedt om at bakke op om bestyrelsens beslutning om at udnævne klubbens sekretær Jørn Erik Hansen til æresmedlem, hvilket skete med applaus og overrækkelse af diplom og tre gode flasker vin.

Som medlem af bestyrelsen siden 2008 har Jørn Erik været klubbens administrative drivkraft i turneringsmæssig sammenhæng og som bestyrer af klubbens hjemmeside, ligesom han var meget aktiv i årene med klubbens velbesøgte åbne huse.

Klubbens første æresmedlem, Svend Erik Pedersen (købmanden), blev udnævnt i 2007 og sov træt af dage stille ind i 2010 - 83 år gammel .

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE