Velkommen i Søndersø Bridgeklub
"Bridgehuset" / Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø
Velkommen til vores hjemmeside

§ ¨      Søndersø  Bridgeklub      © ª

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

tirsdag den 27. april 2021 kl. 18.00

tirsdag den 31. august 2021 kl. 18.00

i Borgerhuset

 

Dagsordenen

for årets ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1)    Valg af dirigent og referent

 2)    Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3)    Godkendelse af det reviderede regnskab

 4)    Fastsættelse af kontingent.

 5)    Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

        På valg er: Poul Christensen, Kiss Drengsgaard og  

         Jørn Erik Hansen    

6)     Valg af bestyrelsessuppleant

        På valg er: ”Luffe” Herlufsen

 7)    Valg af revisor

        På valg er: Lis Pedersen

 8)    Indkomne forslag

 9)    Eventuelt

 

                   Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt afleveres til formanden,

                   Poul Christensen, senest tirsdag den 17. august 2021.

                  

                   Søndersø, den  5. juli 2021  (lagt på hjemmesiden denne dato)

 

                Bestyrelsen

 Sommerbridge i Søndersø

  kun for klubbens egne medlemmer !

spilles den 3. - 10. - 17. - 24.  august 2021

kl. 18.30 i Borgerhuset 

(tilmelding pr. aften til Jørn Erik)

         

Bestyrelsen besluttede endvidere, at den programsatte generalforsamling den 27. april udsættes pga. Covid-19-pandemien til tirsdag den 31. august 2021 kl. 18.00 i Borgerhuset. Dagsordenen bliver slået op senere.

Den nye sæson  2021-22

Som også skrevet andetsteds, så glæder vi os til et gensyn med jer i august, men vi kan næsten ikke vente så længe med at høre fra jer om, hvordan I har det!

Vi er klar og regner med, at I også er klar til den nye sæson, men vil I ikke godt berolige os ved at ringe eller sende en SMS til 40 20 52 28 (Poul Christensen) gerne inden alt for længe! 

                                                    🙂     🙂     🙂

25.04.2021

Bestyrelsen

Bridgen i Søndersø 

på jule- og nytårsferie

                –  desværre påskeferie


 NEJ  –  endnu værre     sæsonen 2020 / 21 er slut 

 

Forsamlingsforbuddet (max. 5 personer) m.v.  blev beklageligvis forlænget og udfases først her i løbet af forsommeren.

Til gengæld glæder vi os til et gensyn med jer i august 2021, hvor vi så alle gerne skulle være færdig vaccineret!

(men følg gerne med her på hjemmesiden)


22.04.2021

Bestyrelsen

_   _   _   _   _


Med den udvikling Covid-19-pandemien har taget var det ikke den store overraskelse, at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer blev forlænget - denne gang til den 13. december.

Samtidig kan man næsten lytte sig til, at der vil komme nogle  undtagelser (så man må være flere) ved familiesammenkomster til jul og nytår (hvilket kan give anledning til en øget smitterisiko).

Derfor er der nu dømt forlænget jule- og nytårsferie

 med tak for et år, hvor bridgen ikke var i højsædet !

Genopstarten efter nytår har vi udskudt til tirsdag den 12. januar 2021 kl. 18.30, så burde alle være sikre på, at de har overstået / undgået "coronaen" i forbindelse med jule- og nytårsaktiviteterne.

Endvidere er klubbens fødselsdagsarrangement lørdag den 16. januar 2021 aflyst / udskudt til bedre tider.

22.11.2020

Bestyrelsen

_   _   _   _   _


Aflysning og orientering

 om de nye retningslinjer   

Statsministeren fortalte på pressemødet i fredags om en række nye tiltag for at nedsætte smittespredningen. 

For bridgespillerne var det ikke opmuntrende at høre:

Forsamlingsforbuddet sættes ned, så det de næste uger ikke vil være tilladt at samles flere end ti personer.

Det har bestyrelsen selvfølgelig drøftet. 

Aflysning

Bridgeklubben aflyser aktiviteterne indtil videre. Vi forventer at kunne ses i klubben igen tirsdag den 1. december kl. 18.30 for at spille en turnering, som slutter den 15. december.

Derfor bliver der ikke plads til programsatte "Juleafslutning" og "Ind under jul", som udgår.

25.10.2020

Bestyrelsen
 Sæsonen  2020-21

    

Vi startede tirsdag den 1. september 2020 kl. 18.30 og forblev uændret 10 borde  (40 aktive medlemmer). Det var dejligt at se jer alle igen - friske til at spille. 

Samværet på vore klubaftner vil selvfølgelig bære præg af, at alt ikke er, som før klubben blev lukket ned i Corona-mørket. 

Vi skal tage hensyn og hjælpe hinanden, så glæden ved at spille bridge i klubben langt overskygger bekymringen for en mulig smittefare.

I Borgerhuset er der selvfølgelig den nødvendige skiltning, ligesom der er stillet håndsprit frem ved alle indgange.

Klubben sørger for at spritte/aftørre relevante flader som spilleborde, stolerygge og dørhåndtag m.m., inden lokalerne tages i brug.

Helt generelt skal nævnes:

Kom ikke til bridge / bliv hjemme, hvis du er syg eller utilpas.

Undgå håndtryk og begræns den fysiske kontakt. Hold afstand - også ved bridgebordet.

Host eller nys i ærmet - ikke i dine hænder.

God hygiejne er naturligvis påkrævet og forventes efterlevet.

Vi vasker / spritter hænder efter hver runde. Der indkøbes den nødvendige håndsprit til alle borde - men medbring gerne selv sprit.

Vi opfordrer alle til at medbringe egen kop, der vil være en kande kaffe pr. bord.

I må også gerne medbringe egen meldekasse. 

Ligeledes vigtigt.

Inden I tager hjem skal alle kortene blandes, så skulle de være Corona-fri og klar til brug næste tirsdag. 

                                      😲      😲      😲

Og så til noget helt andet:

Kontingentet inkl. kaffe er for den nye sæson uændret 300 kr.

Men bemærk!  I disse nærmest kontantløse tider opfordrer kassereren til, at beløbet indbetales på klubbens konto i Nordea: Reg. nr. 2370  kontonr. 0721 895 939 (og husk at angive navn - og intet andet) gerne inden sæsonstarten, tak.

Bestyrelsen


Vi spiller i Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø  

Vi har spilleaften hver tirsdag aften fra kl. 18.30 til ca. 22.30.
På spilleaftenen er der mulighed for at købe vand og øl til medlemsvenlige priser, mens man selv må medbringe brød og andre lækkerier til kaffepausen. 
Alle bridgeinteresserede er meget velkommen til at komme ind og se, hvad vi laver på en klubaften.
Endvidere står bestyrelsen selvfølgelig til rådighed, hvis I er interesseret i at vide mere - spørg bare!

   


Ingen ændringer i bestyrelsen                    

                                                                  

Efter generalforsamlingen den 15. september 2020 har bestyrelsen konstitueret sig og genvalgt Poul Christensen som formand. 

Da der på generalforsamlingen var genvalg af de to afgående bestyrelsesmedlemmer fortsætter alle med deres hidtidige opgaver for klubben.         

                                                      


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE