Velkommen i Søndersø Bridgeklub
"Bridgehuset" / Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø
Velkommen til vores hjemmesideJørn Erik Hansen
udnævnt til æresmedlem


Inden dirigenten kunne afslutte general- forsamlingen den 26. april 2022 blev klubbens medlemmer uden varsel bedt om at bakke op om bestyrelsens beslutning om at udnævne klubbens sekretær Jørn Erik Hansen til æresmedlem, hvilket skete med applaus og overrækkelse af diplom og tre gode flasker vin.

Som medlem af bestyrelsen siden 2008 har Jørn Erik været klubbens administrative drivkraft i turneringsmæssig sammenhæng og som bestyrer af klubbens hjemmeside, ligesom han var meget aktiv i årene med klubbens velbesøgte åbne huse.

Klubbens første æresmedlem, Svend Erik Pedersen (købmanden), blev udnævnt i 2007 og sov træt af dage stille ind i 2010 - 83 år gammel .


Ingen ændringer i bestyrelsen                                                                                      

Efter generalforsamlingen den 26. april 2022 har bestyrelsen konstitueret sig og genvalgt Poul Christensen som formand. 

Da der på generalforsamlingen var genvalg af de to afgående bestyrelsesmedlemmer fortsætter alle med deres hidtidige opgaver for klubben.         Vi spiller i Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø  

Vi har spilleaften hver tirsdag aften fra kl. 18.30 til ca. 22.30.
På spilleaftenen er der mulighed for at købe vand og øl til medlemsvenlige priser, mens man selv må medbringe brød og andre lækkerier til kaffepausen. 
Alle bridgeinteresserede er meget velkommen til at komme ind og se, hvad vi laver på en klubaften.

Endvidere står bestyrelsen selvfølgelig til rådighed, hvis I er interesseret i at vide mere - spørg bare!                                                       

30 års jubilæum

 27. januar 2022Som der står skrevet i klubbens gamle papirer  begyndte Søndersø Bridgeklub den 27. januar 1992 sin virksomhed med 28 spillere, der spiller en gang om ugen i Søndersø Borgerhus.

På jubilæumsdagen kan vi glæde os over, at to af spillerne fra klubbens medlemsliste i 1992, Knud-Thomas Larsen og Lis Larsen, stadig er aktive ved bridgebordene på Dallundvej. 

Klubbens første ledelse bestod af: Gårdejer Magnus Jensen, købmand Svend Erik Pedersen og fhv. skoleinspektør Knud Drengsgaard. Sæsonen  2021-22

    

Vi startede den nye sæson tirsdag den 7. september 2021 kl. 18.30 og glædede os over, at vi uændret kunne fortsætte med 10 borde  (40 aktive medlemmer). Det var et dejligt gensyn med "de gamle" - friske til at spille - og skønt at kunne byde velkommen til fem nye medlemmer, men kendte ansigter.

Vi skal fortsat tage hensyn og hjælpe hinanden, generelt skal her nævnes:

Kom ikke til bridge / bliv hjemme, hvis du er syg eller utilpas.

God hygiejne er naturligvis påkrævet og forventes efterlevet.

Ligeledes vigtigt.

Inden I tager hjem skal alle kortene blandes, så skulle er de klar til brug næste tirsdag. 

                                      😲      😲      😲

Og så til noget helt andet:

I disse nærmest kontantløse tider opfordrer kassereren til, at økonomiske mellemværende med klubben klares via klubbens konto i Nordea: Reg. nr. 2370  kontonr. 0721 895 939 (og husk at angive navn), tak.

Bestyrelsen


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE