Velkommen i Søndersø Bridgeklub
"Bridgehuset" / Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø


Ingen ændringer i bestyrelsen                                                                                      

Efter generalforsamlingen den 31. august 2021 har bestyrelsen konstitueret sig og genvalgt Poul Christensen som formand. 

Da der på generalforsamlingen var genvalg af de tre afgående bestyrelsesmedlemmer fortsætter alle med deres hidtidige opgaver for klubben.         

                                                       Sæsonen  2021-22

    

Vi startede den nye sæson tirsdag den 7. september 2021 kl. 18.30 og glædede os over, at vi uændret kunne fortsætte med 10 borde  (40 aktive medlemmer). Det var et dejligt gensyn med "de gamle" - friske til at spille - og skønt at kunne byde velkommen til fem nye medlemmer, men kendte ansigter.

Samværet på vore klubaftner vil selvfølgelig bære præg af, at alt ikke er som før nedlukningen. 

Vi skal fortsat tage hensyn og hjælpe hinanden, generelt skal her nævnes:

Kom ikke til bridge / bliv hjemme, hvis du er syg eller utilpas.

Host eller nys i ærmet - ikke i dine hænder.

God hygiejne er naturligvis påkrævet og forventes efterlevet.

Klubben har indkøbt fornøden håndsprit - men medbring gerne selv sprit.

Ligeledes vigtigt.

Inden I tager hjem skal alle kortene blandes, så skulle de være smittefri og klar til brug næste tirsdag. 

                                      😲      😲      😲

Og så til noget helt andet:

I disse nærmest kontantløse tider opfordrer kassereren til, at økonomiske mellemværende med klubben klares via klubbens konto i Nordea: Reg. nr. 2370  kontonr. 0721 895 939 (og husk at angive navn), tak.

Bestyrelsen


Vi spiller i Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø  

Vi har spilleaften hver tirsdag aften fra kl. 18.30 til ca. 22.30.
På spilleaftenen er der mulighed for at købe vand og øl til medlemsvenlige priser, mens man selv må medbringe brød og andre lækkerier til kaffepausen. 
Alle bridgeinteresserede er meget velkommen til at komme ind og se, hvad vi laver på en klubaften.
Endvidere står bestyrelsen selvfølgelig til rådighed, hvis I er interesseret i at vide mere - spørg bare!

   


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE