Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 15. september 2020

   Indkaldelse til ordinær generalforsamling

tirsdag den 28. april 2020 kl. 18.00

tirsdag den 15. september 2020 kl. 18.00

i Borgerhuset

 

Dagsordenen

for årets ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1)     Valg af dirigent og referent

 2)     Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3)     Godkendelse af det reviderede regnskab

 4)     Fastsættelse af kontingent.

 5)     Valg af to bestyrelsesmedlemmer

         På valg er: Else Christensen og  Kaj Rosell    

6)      Valg af bestyrelsessuppleant

         På valg er: "Luffe" Herlufsen

 7)     Valg af revisor

         På valg er: Lis Pedersen

 8)     Indkomne forslag

 9)     Eventuelt

 

                   Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt afleveres til formanden,

                   Poul Christensen, senest tirsdag den 14. april 2020.

                  

                   Søndersø, den 12. marts 2020

 

                Bestyrelsen

                     

🙂     🤩     🙂 Referat af generalforsamlingen den 30. april 2019 i Borgerhuset

Formanden, Poul Christensen, bød de 40 fremmødte af klubbens 44 medlemmer velkommen til sæsonens generalforsamling.

Som første punkt på dagsordenen valgtes Jørgen Kjeldsen til dirigent. Han takkede for valget og bemærkede, at tidspunktet og dagsordenen for generalforsamlingen var slået op på såvel hjemmesiden som opslagstavlen i rette tid, så han betragtede – uden modsigelse – mødet som beslutningsdygtigt. Klubbens sekretær Jørn Erik Hansen valgtes til referent.

Formanden, Poul Christensen, nævnte, at den trykte beretning fra bestyrelsen  om årets gang lå omdelt på bordene sammen med   
regnskabet for 2018.

Fra den skriftlige beretning henledte Poul Christensen opmærksomheden på:

Sidste sommers åbne huse, som atter var en succes med alt optaget alle 13 gange (624 spillere). Der var igen en god blanding af spillere udefra og vore egne medlemmer. Tre rækker, lavt indskud og mange præmier – så møder folk op. Vi udleverede i alt 332 præmier. 34 af klubbens dengang 40 medlemmer løb samlet med hele 179 præmier. Stor tak for jeres flotte opbakning. Vi er klar igen – 12 tirsdage – bliver det i år.

Hjemmesiden er fortsat interessant for mange og har haft over 750 besøg om ugen og i alt rundet 370.000 besøg – ja, I læste rigtigt! 

Det skal lige gentages, at klubbens medlemmer kan få besked pr. e-mail, hver gang tirsdagens resultater og andet nyt bliver lagt på hjemmesiden, men det kræver selvfølgelig, at I giver jeres e-mail-adresse til Jørn Erik.

Bridgeklubben har uændret et rigtig godt samarbejde med Borgerhusets bestyrelse. På årets brugermøde spurgte vi, om der kunne opsættes lys på "stien" ind mod nabohuset. Der blev lovet, at man ville se  på ønsket.             

Klubbens 27 års fødselsdag blev fejret lørdag den 26. januar 2019 med et heldags arrangement med 40 deltagere. Dagen var naturligvis gratis for alle. Efter en lille "undersøgelse" havde bestyrelsen besluttet at tage imod et tilbud på en tre retters menu fra Mayan v/Per Schmidt, som har åbnet en lille restaurant på Snavevej 1, Søndersø. Det blev en rigtig god oplevelse. Klubben bød på gratis drikkevarer efter eget ønske.

Spisepausen var som altid præget af medlemmernes dejlige evne til at lade hyggen være i højsædet, så tidsskemaet holdt derfor heller ikke denne gang.

I pausen var der lodtrækning om fire fine fødselsdagsgaver, som Jan Vestergaard havde fået sponsoreret fra sin arbejdsgiver Stark i Bogense.

Fødselsdagsturneringens blå række vandtes på deling af Lissi Knudsen & Knud-Thomas Larsen og Karin Kjeldsen & Jan Vestergaard, mens Solveig Bjørnsson & Kate Christensen satte sig på førstepladsen i rød række.

Dagen sluttede ved 18-tiden, og klubbens kasse var lettet for godt 7.000 kr.


Nu skal vi jo heller ikke glemme, at vi mødes ved bridgebordet


Klubmestre for par Efter fjerde aften stod kampen om førstepladsen i blå række ene og alene mellem Niels Chr. Hansen & Villy Jensen og Lis Riber & Kaj Rosell. Førstepladser i de to sidste runder sikrede, at klubmesterskabet gik til førstnævnte med 739 point. Blot syv point efter, altså med 732, sluttede Lis Riber & Kaj Rosell på andenpladsen. Tredjepladsen besattes af Karin Kjeldsen & Jan Vestergaard, de endte med 688 p.

I rød række svingede kampen om præmierne mere, men på førstepladsen sluttede Ebba og Gert Christensen med 901 point. Andenpladsen gik til Astrid Hjortebjerg & Jørgen Kjeldsen med 886 p., mens Helle Brinkmann & Hans Theil snuppede tredjepladsen med 879 p.

Holdmesterskabet I blå række var der spænding på til det sidste. Klubmesterskabet over tre kampe blev vundet af Karin Kjeldsen & Jan Vestergaard og Hans Kvisthøj & Aage Glasdam, de scorede 59 p. af 75 mulige. Efter i sidste runde at have besejret Lissi Knudsen & Knud-Thomas Larsen og Niels Chr. Hansen & Villy Jensen som på andenpladsen scorede 56 p.

Pokalerne i rød række blev med tre sejre suverænt vundet af Else og Poul Christensen med Astrid Hjortebjerg & Jørgen Kjeldsen som holdmakkere, de scorede 62 point. Rækkens andenplads gik til Lis Larsen & Robert Kværnø med Helle Brinkmann & Hans Theil på holdet, de endte på 43 p.

Alle kan jo ikke vinde – og dog – når vi slutter her i aften, så har alle fået mindst en præmie, godt 270 er udleveret i sæsonens løb. Regnestykket er nemt – ca. seks flasker pr. medlem. Man får noget for sine kontingentpenge i Søndersø !!

Bestyrelsens beretning sluttede med en stor tak til alle for rart samvær og gode oplevelser.

Der var ingen særlige bemærkninger til beretningen, og dirigenten konkluderede efterfølgende den som tiltrådt enstemmigt.

Årsregnskabet. Kasserer Kiss Drengsgaard supplerede det omdelte med et par korte kommentarer. Det balancerede med 23.019 kr. og udviste et underskud på 2.965 kr., som dækkes af formuen. En ekstraordinær udgift havde været indkøbet af to nye bridgeborde á 1.000 kr., så klubben nu har 12 ens borde til rådighed, når der bliver spillet sommer åbent hus. De åbne huse gav i 2018 et overskud på 6.854 kr.

Der var ingen bemærkninger til den forelagte økonomi og efterfølgende betragtede dirigenten uden at blive modsagt det reviderede regnskab som enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af kontingent Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne et uændret kontingent på 300 kr.(200+100) inklusiv gratis kaffe for den kommende sæson 2019-2020, hvilket dirigenten konkluderede som enstemmigt vedtaget, da der ikke var andre forslag.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer Dirigenten efterlyste forslag, og forsamlingen foreslog genvalg af Poul Christensen, Kiss Drengsgaard og Jørn Erik Hansen, som alle var parat til endnu en toårig periode. Der blev ikke bragt andre kandidater i forslag.

Valg af suppleant til bestyrelsen Kirsten Rosell havde bedt om at blive afløst. På bestyrelsens opfordring havde Luffe (Pauli Herlufsen) stillet sig til rådighed. Der var ikke andre forslag, og han valgtes for et år.

Til revisor genvalgtes Lis Pedersen ligeledes for et år.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt – punktet hvor alt kan diskuteres og intet vedtages, som dirigenten pointerede.
                                     

Poul Christensen bad medlemmerne om at notere datoen, lørdag den 25. januar 2020, i kalenderen, da klubben havde reserveret lokalerne den dag for at kunne fejre klubbens 28 års fødselsdag.

Efterfølgende afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Herefter tog Poul Christensen ordet og takkede dirigenten for veludført job. Rettede samtidig en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og efterfølgende var der applaus fra medlemmerne til bestyrelsen som tak for en god sæson.

Udarbejdet af klubbens sekretær Jørn Erik Hansen og godkendt af generalforsamlingens dirigent Jørgen Kjeldsen

Søndersø, den 14. maj 2019


                                          🙂    🙂    🙂    🙂    🙂                  


       

     


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE