Velkommen i Søndersø Bridgeklub
"Bridgehuset" / Borgerhuset i Søndersø
Velkommen til vor hjemmeside

NYT     NYT     NYT 

      Sommerens åbne huse starter i år

kl. 18.30

       *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    

                                               


          Billedresultat for 25 års jubilæum

    

                  *    *    *    *    *   *    *              

        Jubilæumsarrangementet lørdag den 28. januar 2017 


       


Førstepladsen i jubilæumsturneringens blå række deltes af Kirsten og Kaj Rosell samt Grete B. Rasmussen og Kurt Dallerup      Førstepladsen i rød række gik til Connie Hansen og Knud-Thomas Larsen

*    *     *     *     *      *     *     *     *     *     *     *     *     *

 Som skrevet står i klubbens gamle papirer fra 1992:        

Søndersø Bridgeklub er en nystartet forening, der efter et meget stort  forberedende arbejde af Magnus Jensen begyndte sin virksomhed mandag den 27. januar 1992.          

Der har ikke tidligere været nogen bridgeklub i Søndersø, hvorfor klubben løser et behov for at samle en interesseret del af Søndersøs borgere.                    

Klubben startede sin virksomhed med 28 spillere, der spiller en gang om ugen i Søndersø Borgerhus.                                                            

En foreløbig selvbestaltet ledelse blev: gårdejer Magnus Jensen, Søgaard, Holmevej 18, købmand Svend Erik Pedersen, Odensevej 14  og fhv. skoleinspektør Knud Drengsgård, Nordmarksvænget 3, alle Søndersø.     

               

                                 

Fire af klubbens medlemmer Esther Hansen, Inga Jensen, Knud-Thomas Larsen og Lis Larsen var med, da klubben startede. Flot, tak for det !         

       

                 Billedresultat for 25 års jubilæum

                                                                

  *   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 


Vi spiller i Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø
     

Vi har spilleaften hver tirsdag aften fra kl. 18.30 til ca. 22.30.

På spilleaftenen er der mulighed for at købe vand og øl til medlemsvenlige priser, mens man selv må medbringe brød og andre lækkerier til kaffepausen.

Alle bridgeinteresserede er meget velkommen til at komme ind og se, hvad vi laver på en klubaften.

Endvidere står bestyrelsen selvfølgelig til rådighed, hvis I er interesseret i at vide mere - spørg bare!

Bestyrelsen
 

*   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    


Ny formand i Søndersø              


                                       


Efter generalforsamlingen den 26. april 2016 har bestyrelsen konstitueret sig og valgt Poul Christensen som ny formand, da vor formand gennem ti år, Aage Glasdam, ikke ønskede at modtage genvalg til bestyrelsen.  

                                                       

*   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *          

           


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE