Velkommen i Søndersø Bridgeklub
"Bridgehuset" / Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø
Velkommen til vores hjemmeside

Aflysning og orientering

 om de nye retningslinjer

    

Statsministeren fortalte på pressemødet i fredags om en række nye tiltag for at nedsætte smittespredningen. 

Set gennem bridgespillernes briller var det ikke opmuntrende at kunne læse:

Forsamlingsforbuddet sættes ned, så det de næste uger ikke vil være tilladt at samles flere end ti personer.

Det har bestyrelsen selvfølgelig drøftet. 

Aflysning

Bridgeklubben aflyser aktiviteterne indtil videre. Vi forventer at kunne ses i klubben igen tirsdag den 1. december kl. 18.30 for at spille en turnering, som slutter den 15. december.

Derfor bliver der ikke plads til programsatte "Juleafslutning" og "Ind under jul", som udgår.

25.10.2020

Bestyrelsen
Den nye sæson

 2020-21

    

Vi startede tirsdag den 1. september kl. 18.30 og forblev uændret 10 borde  (40 aktive medlemmer). Det var et dejligt at se jer alle igen - friske til at spille. 

Samværet på vore klubaftner vil selvfølgelig bære præg af, at alt ikke er, som før klubben blev lukket ned i Corona-mørket. 

Vi skal tage hensyn og hjælpe hinanden, så glæden ved at spille bridge i klubben langt overskygger bekymringen for en mulig smittefare.

I Borgerhuset er der selvfølgelig den nødvendige skiltning, ligesom der er stillet håndsprit frem ved alle indgange.

Klubben sørger for at spritte/aftørre relevante flader som spilleborde, stolerygge og dørhåndtag m.m., inden lokalerne tages i brug.

Helt generelt skal nævnes:

Kom ikke til bridge / bliv hjemme, hvis du er syg eller utilpas.

Undgå håndtryk og begræns den fysiske kontakt. Hold afstand - også ved bridgebordet.

Host eller nys i ærmet - ikke i dine hænder.

God hygiejne er naturligvis påkrævet og forventes efterlevet.

Vi vasker / spritter hænder efter hver runde. Der indkøbes den nødvendige håndsprit til alle borde - men medbring gerne selv sprit.

Vi opfordrer alle til at medbringe egen kop, der vil være en kande kaffe pr. bord.

I må også gerne medbringe egen meldekasse. 

Ligeledes vigtigt.

Inden I tager hjem skal alle kortene blandes, så skulle de være Corona-fri og klar til brug næste tirsdag. 

                                      😲      😲      😲

Og så til noget helt andet:

Kontingentet inkl. kaffe er for den nye sæson uændret 300 kr.

Men bemærk!  I disse nærmest kontantløse tider opfordrer kassereren til, at beløbet indbetales på klubbens konto i Nordea: Reg. nr. 2370  kontonr. 0721 895 939 (og husk at angive navn - og intet andet) gerne inden sæsonstarten, tak.

Bestyrelsen


Vi spiller i Borgerhuset på Dallundvej 20 i Søndersø  

Vi har spilleaften hver tirsdag aften fra kl. 18.30 til ca. 22.30.
På spilleaftenen er der mulighed for at købe vand og øl til medlemsvenlige priser, mens man selv må medbringe brød og andre lækkerier til kaffepausen. 
Alle bridgeinteresserede er meget velkommen til at komme ind og se, hvad vi laver på en klubaften.
Endvidere står bestyrelsen selvfølgelig til rådighed, hvis I er interesseret i at vide mere - spørg bare!

   


Ingen ændringer i bestyrelsen                    

                                                                  

Efter generalforsamlingen den 15. september 2020 har bestyrelsen konstitueret sig og genvalgt Poul Christensen som formand. 

Da der på generalforsamlingen var genvalg af de to afgående bestyrelsesmedlemmer fortsætter alle med deres hidtidige opgaver for klubben.         

                                                      


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE